Czarnecki & Bagińska Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k.
O kancelarii
Zakres działalności
Adwokaci
Publikacje
Zasady współpracy
Dla frankowiczów
Artykuły prasowe
Kontakt

Zakres działalności kancelarii


Specjalizujemy się w świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, opracowujemy projekty aktów prawnych, pism procesowych, w tym sporządzamy pozwy, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, kasacje, skargi konstytucyjne oraz występujemy przed wszystkimi sądami ,trybunałami i urzędami.
Reprezentujemy klientów w sprawach sądowych we wszystkich instancjach.


Prawo cywilne

sporządzanie pozwów
sporządzanie apelacji
sporządaznie zażaleń
sprawy z zakresu prawa konsumenckiego:
     kredyty konsumenckie
     reklamacje
spawy nieruchomościowe
sprawy z zakresu prawa osobowego
sprawy małżeńskie:
     rozwód
     separacja
     unieważnienie małżeństwa
ochrona dóbr osobistych
spawy spadkowe
sprawy z zakresu prawa rzeczowego
sprawy o odszkodowania
sprawy z zakresu uznawania na terenie RP orzeczeń sądów zagranicznych

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód
separacja
unieważnienie małżeństwa
alimenty
pochodzenie dziecka
sprawy o przysposobienie
władza rodzicielska (zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej)
sprawy majątkowe
sprawy dotyczące rozliczenia związków konkubenckich
sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo administracyjne

sprawy administracyjne
sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawo karne

ochrona przed sądem
reprezentowanie pokrzywdzonego
reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego
reprezentowanie powoda cywilnego
sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia

Prawo gospodarcze

tworzenie i przekształcanie spółek
sporządzanie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego
fuzje spółek
prawo upadłościowe
sprawy o zwalczanie nieuczciwej konkurencji
dochodzenie spraw upadłościowych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

sporządzamy projekty pism
sporządzamy projekty umów
prowadzimy sprawy:
     mobbing
     dyskryminacje
     molestowanie seksualne

Prawo konstytucyjne

sporządzanie skarg konstytucyjnych