Czarnecki & Bagińska Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k.
O kancelarii
Zakres działalności
Adwokaci
Publikacje
Zasady współpracy
Dla frankowiczów
Artykuły prasowe
Kontakt

      Adwokaci
		Lidia Bagińska

adw. Lidia Bagińska

Adwokat, radca prawny, były Sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1987-1992), aplikacja sędziowska zakończona zdanym egzaminem sędziowskim (1992-1994), aplikacja radcowska zakończona zdanym egzaminem radcowskim (1994-1995), Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003-2004); radca prawny (1995-2001), adwokat od 2001 r. Wpisana na listę syndyków przy Sądzie Okręgowym w Warszawie - syndyk (2001-2006). Asystent akredytowany w Parlamencie Europejskim (2004-2005). Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2006-2007). Wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (2008), wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2011-2012). Adwokat w Czarnecki & Bagińska Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Rad Nadzorczych: Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. (1998-1999), Nafty Polskiej S.A. (1998-2000), Banku Pocztowego S.A. (1998-2000), Polimex-Cekop S.A. (1998-2000), Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego Unitra S.A. (1998-2001), Anwil S.A. (2005-2006). Członek Rady Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów (1999-2006). Założyciel Fundacji Zaplanuj Karierę. Ekspert prawny w komisjach sejmowych: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przy projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym i projekcie ustawy o licencji syndyka, Komisji Polityki Przestrzennej,Budowlanej i Mieszkaniowej przy projekcie ustawy o kasach budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe, Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy projekcie ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Ekspert prawny Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przy pracach nad projektem ustawy o finansowym wspieraniu eksportu kredytami średnio i długo terminowymi o stałych stopach procentowych. Autor książek i artykułów o tematyce prawniczej. Współautor komentarza do prawa wekslowego i prawa czekowego (Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 5), autor podręcznika do prawa wekslowego i czekowego, oraz książki Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Skarga Konstytucyjna i Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym (Wydawnictwo C.H. Beck).


Marek Czarnecki

adw. Marek Czarnecki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.W 1988 r. ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Siedlcach, a następnie w 1990 r. aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Siedlcach.Absolwent programu szkoleniowego w Danii zorganizowanego przez Duńską Agencję d/s Przemysłu i Handlu pod nazwą Management in Market Economy.Członek międzynarodowych organizacji prawniczych, m.in. International Bar Association w Londynie (Sekcja Business Law), Stowarzyszenia Prawników Polsko-Niemieckich, Akademii Prawa w Trewirze (Niemcy).W latach 1993-1997 przewodniczący Rad Nadzorczych: Polskiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A., Milki-Drojekt S.A., Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. w Pruszkowie, Przedsiębiorstwa Koncentratów Spożywczych “Amino” w Poznaniu, Zakładu Montażu Urządzeń Nadawczo - Odbiorczych w Warszawie (telefonia komórkowa), Energy Performance Services S.A., Cukrowni “Malbork” S.A. Były członek zarządów: Ole Nielsen and Partners Law Offices sp. z o.o. w Warszawie oraz Czarnecki & Bagińska, Adwokaci i Radcowie Prawni (prezes) w Warszawie. Były prezes Klubu Duńskiego zorganizowanego przez Duńską Agencję d/s Przemysłu i Handlu. Ekspert prawny w zakresie prywatyzacji, restrukturyzacji, fuzji, przekształceń własnościowych, likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych oraz zagadnień prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego, wekslowego i czekowego. Współautor komentarza do prawa wekslowego i czekowego napisanego dla wydawnictwa C. H. Beck. Biegła znajomość języka angielskiego (egzamin państwowy) oraz niemieckiego. Od 23.12.1997 r. do 31.12.1998 r. pełnił funkcję Wojewody Bialskopodlaskiego. Od maja 1999 r. do września 2000 r. Prezes Ruch S.A. w Warszawie.Od maja 2001 r. do listopada 2001 r. Wiceprezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. W latach 2004- 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego. Od 2002 do chwili obecnej prezes zarządu „ZMiK” Zakładu Montażu Urządzeń Nadawczo - Odbiorczych sp. z o.o.